talen Nederlands Frans
    bekijk
onze producten
  bestel-
formulier
contact-
informatie
 
   
    HOME

Borduuratelier

 

Het borduuratelier startte in april 2008 in een kleine flat in een arme wijk van Dhaka. ASHA stelde in het begin acht jonge vrouwen tewerk. Dat aantal is ondertussen gegroeid tot veertien, met nog meer uitbreiding in het vooruitzicht. Ook het aanbod van producten breidde sterk uit, van met de hand geborduurde tafellakens, placemats, tafellopers en party tenten tot zeer originele en gepersonaliseerde gadgets. Dankzij de steun van de Stichting Ommersteyn verhuisde ASHA in 2009 naar een nieuw atelier met veel uitbreidingsmogelijkheden.

 

Zeer nieuw zijn de met de hand geborduurde sleutelhangers, in verschillende etnische vormen, met het logo van de opdrachtgever. Sommigen gebruiken de sleutelhangers als geschenk voor hun klanten. Andere organisaties verkopen de sleutelhangers, als fundraising. Zo scoren ze tweemaal: via verkoop wordt de eigen werking gesponsord en tezelfdertijd steunen ze ASHA's fairtrade project.(zie onze link: Producten)

 

Het atelier kan na drie jaar werking reeds puike economische cijfers voorleggen. Het break-evenpoint werd in december 2008 al bereikt. Maar dat neemt niet weg dat de zoektocht naar een financieel gezond ASHA verder gaat!

 

Alle borduursters van het atelier komen uit de sloppenwijken van Dhaka, waren extreem arm en ontbeerden zelfs de meest noodzakelijke voeding. ASHA garandeert hen nu een loon, dat hoger ligt dan het minimum loon van de textielsector in Bangladesh. Bovendien krijgen ze elke dag een gratis maaltijd en hebben ze toegang tot behoorlijk sanitair. ASHA komt tussen in de ziektekosten van de deelneemsters en betaalt voor verschillende kinderen de schoolkosten. Misschien nog belangrijker is dat hun dagelijkse aanwezigheid in het atelier hun sociaal isolement doorbreekt, dat het leven van jonge vrouwen in de Bengaalse moslimcultuur tekent.

 

ASHA heeft ondertussen een groep enthousiaste medewerksters, die zich inspannen om de werking van het atelier te verbeteren. Het stipt betaalde maandloon is voor hen van levensbelang. Het stelt hen in staat om hun families substantieel te helpen. De tewerkstelling geeft hen een gevoel van zelfwaarde en een nooit gekend toekomstperspectief: en dus HOOP!

 

» Onderwijs

 

» Tewerkstellingsinitiatieven